win.cat
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License online at www.gutenberg.org

El Marxant de VeneciaEl Marxant de Venecia

Author: William Shakespeare
Translator: Joan Puig I Ferreter
Language: Catalan

Nota de la transcripció:
S'ha respectat la ortografia original, una mica erràtica a l'època d'aquesta edició

IX VENECIA
DAVANT LA CASA DE SHYLOCK

(Entren Gracià y Solarino, de màscares)

GRACIÀ
Aquesta es la barbacana sota la qual ens ha pregat Llorenç que
l'esperessim.

SALARINO
Ja quasi ha passat l'hora.

GRACIÀ
Es sorprenent que retardi així, car els amants corren sempre més
que'l rellotge.

SALARINO
Oh! els coloms de Venus volen dèu vegades més lleugers pera
sagellar nous pactes d'amor que pera guardar entera la fe jurada.

GRACIÀ
Y així es en tot. S'alça algú d'un festí ab l'apetit desmesurat
de quan s'hi assentava? Quin es el cavall que al retornar d'una
cursa fadigosa avança ab la fuga indomptable de la primera
embranzida? En tota cosa s'es més fogós corrent darrera d'ella
que al fruhirla. Al fill pròdig s'assembla la nau engalanada,
sortint de sa badía natal, empesa y abraçada per l'afalagadora
brisa! Y al fill pròdig s'assembla quan retorna, lassos els
flancs, les veles destroçades, retuda y pobra, per l'afalagadora
brisa extenuada.

SALARINO
Aquí ve Llorenç... Rependrem més tard aquesta conversa.

(Entra Llorenç)

LLORENÇ
Cars amics, perdoneu ma llarga tardança! No jo, sinó els meus
assumptes us han fet esperar. Si un dia us voleu convertir en
lladres d'esposes, jo faré per vosaltres una guardia tant llarga
com la vostra. Acosteuvos: aquí viu mon pare, el juheu... Ep! Que
surti algú!

(Jèssica surt a la finestra, vestida de patge)

JÈSSICA
Qui sóu vós? Digueumho, pera més assegurarmen, y això que puc
jurar conèixer vostra veu.

LLORENÇ
Llorenç, el teu amor!

JÈSSICA
Llorenç, es cert, el meu amor, veritat es, car a qui com a vós he
estimat? Més, fòra de vós, qui ho sab, digueume, si jo sóc el
vostre amor?

LLORENÇ
Tos pensaments y el cel ne són testimonis.

JÈSSICA, (tirantli una caixeta)
Teniu, preneu aquesta caixeta que prou ne val la pena!
Sortosament pera mí que es de nit y que vós no'm veieu pas,
perque em sento tota vergonyosa de la meva disfreça; però l'amor
es cego y els enamorats no es poden donar compte de les dolces
follies que ells mateixos cometen; car, si així no fos, el mateix
Cupidó s'avergonyiria de veurem transformada en patge.

LLORENÇ
Baixeu, que cal que'm porteu la meva torxa.

JÈSSICA.
Què! Cal encara que jo faci llum a la meva vergonya? Com si per
ella sola no fos ja massa, un poc massa visible. Y doncs! amor
meu, com es que em destineu a enllumenar als altres, quan jo
deuria amagarme?

LLORENÇ
Dòna encisera, no estàs prou oculta sota aquest graciós vestit de
patge? Però veniu a l'instant: el cor de la nit s'enfuig lleuger,
y se'ns espera a sopar a casa de Bassanio.

JÈSSICA
Vaig a tancar les portes, a daurarme ab alguns ducats més y sóc
ab vós.

(Desapareix de la finestra)

GRACIÀ
Pel meu capell us juro que no es juheva sinó gentil, aquesta.

LLORENÇ
Malehit jo siga, sinó l'estimo ab tot el meu cor! Perque es
espiritual, tant com jo puc judicarla; es bonica, si els meus
ulls no m'enganyen y de que es fidel n'ha donat palesa mostra.
Doncs, com noia espiritual, bonica y fidel té de regnar pera
sempre més en el meu cor. (Entra Jèssica) Ah! ja ets aquí?...
Endavant, senyors, anem! Els nostres companys ja ens esperen ab
llurs disfreces.

(Sen va ab Jèssica i Salarino)

(Entra Antoni)

ANTONI
Qui hi ha aquí?

GRACIÀ
Sóu el senyor Antoni?

ANTONI
Via! Via! Gracià! Aon són tots els altres? Són les nou, els
nostres amics tots us esperen; fòra màscares aquesta nit! S'ha
alçat el vent y Bassanio s'embarcarà desseguida. He enviat vint
persones a cercarvos;

GRACIÀ
Això m'alegra; el meu desitg més gran es veure inflarse la vela y
empendre la marxa aquesta nit.

(Sen van)
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX
Personatges · Notes

>