win.cat
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License online at www.gutenberg.org

El Marxant de VeneciaEl Marxant de Venecia

Author: William Shakespeare
Translator: Joan Puig I Ferreter
Language: Catalan

Nota de la transcripció:
S'ha respectat la ortografia original, una mica erràtica a l'època d'aquesta edició

VI UNA CAMBRA A CASA DE SHYLOCK

(Entran Jèssica y Lancelot)

JÈSSICA
Me sab molt greu que abandonis així al meu pare; casa nostra es
un infern y tu, joiós endemoniat, l'orejaves un poc de sa fortor
d'aborriment. Adéu, per això! Aquí tens un ducat pera tu. Ah! tu,
Lancelot, dintre un instant, a l'hora de sopar, veuràs a Llorenç
entre'ls convidats del teu nou amo: dónali aquesta lletra...
secretament! Ab això, adéu! No voldria que'l meu pare'm vegés
parlar ab tu.

LANCELOT, (ploriquejant)
Adéu!... No més puc parlar ab llàgrimes... Oh idólatra
pertorbadora, deliciosa juheva! Molt m'enganyo si al mellor dia
un cristià no comet alguna barbaritat pera ferte seva. Prou,
adéu! Aquestes llàgrimes tontes aneguen el meu coratge d'home.
Adéu!

(Sen va)

JÈSSICA
Bona sòrt, Lancelot. Oh, quin pecat més horrorós cometo
avergonyintme, d'esser la filla del meu pare! Més sols per la
sang li sóc filla, no pas pel caràcter. Oh, Llorenç! Si realises
ta promesa acabaré totes aquestes lluites; me faré cristiana pera
esser ta ben amada esposa.

(Sen va)
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX
Personatges · Notes