win.cat
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License online at www.gutenberg.org

El Marxant de VeneciaEl Marxant de Venecia

Author: William Shakespeare
Translator: Joan Puig I Ferreter
Language: Catalan

Nota de la transcripció:
S'ha respectat la ortografia original, una mica erràtica a l'època d'aquesta edició

XIX VENECIA
UN CARRER

(Entren Porcia y Nerissa)

PORCIA
Entérat de la casa del juheu, preséntali aquesta acta, y obligal
a firmar. Aquesta nit emprenem la marxa y arribarem un dia primer
que els nostres marits a casa. Aquesta acta serà la benvinguda
que a Llorenç donarem.

(Entra Gracià)

GRACIÀ
Gentil senyor, gracies a Déu que us trobo: missenyor Bassanio,
havent reflexionat bé, us envia aquesta anell y solicita la
vostra companyia a dinar.

PORCIA
Es del tot impossible. En quant a la tombaga, l'acepto vivament
agrait; feuli constar, us ho prego. Ah! y us prego també que
ensenyeu a mon jove escribà la casa del vell juheu.

GRACIÀ
De molt bona gana.

NERISSA, (a Porcia)
Voldria dirvos una paraula, senyor. (En veu baixa) Vaig a veure
si a mon marit li faig donar l'anell que em va jurar guardar
sempre.

PORCIA
Te la donarà, jo en responc. Ab llur antiga paraula d'honor
voldran sostenir que era a uns homes a qui han fet present de
nostres tombagues; però nosaltres, jurant més fort que ells, els
sostindrem lo contrari. Vés y aprèssat; ja sabs aon t'espero.

NERISSA, (a Gracià)
Vaja, car senyor meu, voleu mostrarme aquesta casa?
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX
Personatges · Notes