win.cat
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License online at www.gutenberg.org

El Marxant de VeneciaEl Marxant de Venecia

Author: William Shakespeare
Translator: Joan Puig I Ferreter
Language: Catalan

Nota de la transcripció:
S'ha respectat la ortografia original, una mica erràtica a l'època d'aquesta edició

XVI BELMONT
EN EL PALAU DE PORCIA

(Entren Porcia, Nerissa, Llorenç, Jèssica y Baltasar)

LLORENÇ
Senyora, ho dic sens vacilar en presencia vostra: teniu una alta
y veritable idea de la divina amistat; ne doneu la més ferma
prova soportant com vós ho feu l'abscencia del vostre senyor. Més
si sabessiu a qui feu tal honor, a quin real cavaller presteu
ajuda, de quina abnegació es feta la seva amistat per monsenyor
vostre marit, estic segur que'l vostre desprendiment us
enorgulliria com mai cap altra bona acció ordinaria.

PORCIA
No m'he penedit mai d'haver fet bé, y no serà pas avui que
comensi. Entre companys qui viuen y passen el temps junts y
quines ànimes estant junyides igualment al llaç de l'amistat, deu
regnar una vera harmonia de temperaments, de gustos y maneres.
Això em fa creure que aquest Antoni, per esser l'amic de cor de
missenyor, deu assemblarse an ell. Essent així, m'ha costat ben
poc lliurar l'imatge de la meva vida del domini d'una infernal
crudeltat! Mes preng un tò que s'assembla massa al propri elogi;
deixem, doncs, això y parlem d'altra cosa. Llorenç, poso en
vostres mans la vetlla y direcció de casa meva, fins a la tornada
de missenyor. En quan a mí, vaig a cumplir la promesa feta
secretament al cel, de pregar y viure en contemplació, ab la sola
companyia de Nerissa, fins que son marit y missenyor tornin. A
dos llegües d'aquí hi ha un monestir, y allí estarem recloses. Jo
us demano que acepteu una càrrega que la meva amistat y les
circunstancies del moment us imposen.

LLORENÇ
Senyora, gustosament cumpliré ab totes les vostres acertades
ordres.

PORCIA
Tot mon servei ja sab els meus intents: a vós y a Jèssica us
obehiran com al senyor Bassanio y a mí mateixa. Conserveuvos bé,
doncs; fins a més veure!

LLORENÇ
Suaus pensaments y hores de ditxa us acompanyin!

JÈSSICA
A Vostra Mércè desitjo, totes les joies del cor!

PORCIA
Pel vostre desig, gracies! jo ab goig us el retorno. Adéu,
Jèssica! (Sen van Jèssica y Llorenç) Ara, a tu, Baltasar. Sempre
fidel y honrat t'he vist: veuret igual avui espero! Pren eixa
lletra y fes tots els esforços humans pera esser depressa a
Pàdua; pósala a les propries mans del meu cosí el doctor
Bellario. Després, pren ab gran cura els papers y els habits que
ell te dònarà, y, sobre tot, ab la pressa més gran del món,
pòrtals a on cala el llahut públic que fa la via de Venecia. No
perdis temps en paraules, marxa; jo seré allà primer que tu.

BALTASAR
Me n'hi vaig, senyora, ab tota la llestesa possible.

(Sen va)

PORCIA
Nerissa, acóstat. Porto entre mans una empresa que t'es
desconeguda. Veurem nostres marits més prompte de lo que ells se
pensen.

NERISSA
Y ells a nosaltres, que'ns veuran?

PORCIA
Sí, Nerissa, més talment habillades que'ns creurán provistes
d'allò que'ns manca. Apostem lo que vulguis que al veurens totes
dues engalanades com a dos jovincels, seré jo el cavaller més fí
dels dos y el que portarà de més bella faisó la daga. Veuràs com
sé estrafer l'aflautada veu que marca'l trànsit de l'adolescent a
l'home; com al nostre pas breu sé donarli força masculina, com
parlo de baralles ab l'aire fanfarró que'ls joves prenen, y com
sabré inventar dolces mentides! Quantes honorables dames hauran
caigut malaltes sospirant pel meu amor y llur vida hauré pres ab
ma duresa! Jo no podia pas complàureles a totes! Després vindrà'l
penediment y em sabrà greu, a la fi, d'haver causat sa mort. Jo
diré tant bé una vintena d'aquestes gracioses mentides que no
mancarà qui juri com fa més d'un any que he deixat les aules!...
Me ballen pel cap mil facecies de les que fan aquests arruixats
que ara'm convé imitar pel meu servei.

NERISSA
Ens pendran per homes?

PORCIA
Fuig! Quina pregunta si la sentís un alegre maliciós! Anem! Te
faré saber tot el meu plan una volta siguem en mon cotxe que'ns
espera defòra el parc. Apressemnos que avui ens toca fer vint
llegües.

(Sen van)
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX
Personatges · Notes